вирішити систему рівнянь

вирішити систему рівнянь

  • Помножимо перше на 2
    left {{{8x-2y = 6} atop {x + 2y = 3}} right. 9x = 9 x = 1 2y = 2 y = 1 (1; 1)
  • Рішення в додатку