Твір відноситься до множення, ділення, віднімання або додавання, дуже терміново

Твір відноситься до множення, ділення, віднімання або додавання, дуже терміново

  • Множенню звичайно учись
  • Множенню! Ось наприклад 5 * 5 = 25 5 це перший множник, 5 це другий множник, а 25 це твір