Чому дорівнює площа трикутника ABC, якщо довжина сторони AB 3см, а довжина сторони BC 6см

Чому дорівнює площа трикутника ABC, якщо довжина сторони AB 3см, а довжина сторони BC 6см

  • Якщо це прямокутний трикутник то 9см
  • 1) 3 * 6 = 18см (2)-площа прямокутника.
    2) 18: 2 = 9 см (2) - площа трикутника